Wie zijn wij

Leden

Het aantal leden varieerde de afgelopen 10 jaar tussen 20 en 30, maar inmiddels zitten we onder de 20 leden. Daarvan is ongeveer driekwart man, en er zijn zowel jonge mensen (twintigers) als senioren (60+) bij, maar de meeste leden zitten tussen die leeftijdsgroepen in. En de woonplaats van onze leden varieert, maar Malden komt het meest voor, zodat een naamsverandering (‘Badmintonclub Molenhoek & Malden’) te rechtvaardigen zou zijn. 

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden.

Erik-Jan Kamsteeg (voorzitter)
Mark Theeuwen (secretaris)
Pieter Oude Egberink (penningmeester)
Henk ten Holt

Het bestuur handelt alle zaken af die formeel nodig zijn om onze badmintonclub draaiende te houden. Eén keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd, gang van zaken uitgelegd c.q. advies gevraagd aan onze leden, op een ledenvergadering die normaliter in aansluiting op een speelavond plaatsvindt.

Historie

Badmintonclub Molenhoek is opgericht in 1973 door de drie vrienden Theo Tan, Theo Peters en Chris Vissers. De club is begonnen in het sportzaaltje achter het dorpshuis ‘De Wieken’ te Molenhoek. Al snel bleek deze zaal te klein en verhuisden we naar de ‘Veldschuur’ in Malden. Inmiddels huren we sinds 2011 de sporthal van de ‘Brede School’ in Malden.